Vyberte stránku

Ochrana osobních údajů

Úvod
Tato stránka popisuje způsoby, jakými naše společnost zachází s osobními údaji a jak jsou chráněny vaše informace. Jan Sýkora, s adresou Hliník 824, 379 01 a identifikačním číslem osoby (IČO) 87972867, si zakládá na ochraně vašich osobních údajů a řídí se všemi platnými právními normami v oblasti ochrany osobních údajů.

Získávané informace
Naše společnost shromažďuje a zpracovává pouze nezbytné osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytování našich služeb nebo vyhovění našim závazkům. To může zahrnovat jméno, adresu, kontaktní údaje a další informace potřebné pro plnění našich povinností.

Účely zpracování
Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování našich služeb, komunikace s klienty a plnění právních povinností. Nesdílíme vaše osobní údaje s třetími stranami bez vašeho souhlasu, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro dodržení právních předpisů.

Zabezpečení údajů
Přijímáme opatření k ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo neoprávněným zveřejněním. Využíváme standardní postupy a technologie pro zabezpečení dat.

Práva subjektů údajů
Jako subjekt údajů máte právo žádat o přístup k vašim osobním údajům, opravu nesprávných údajů, omezení zpracování nebo odstranění vašich údajů. Můžete také kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Kontaktní informace
Pokud máte otázky nebo obavy týkající se ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na níže uvedených kontaktních údajích:

Jan Sýkora
Adresa: Hliník 824, 379 01
IČO: 87972867
Email: sykora@sykora-projekt.cz
Telefon: +420 778 110 002

Aktualizace ochrany osobních údajů
Tento dokument může být pravidelně aktualizován, aby reflektoval aktuální postupy a právní požadavky. Prosím, pravidelně kontrolujte tuto stránku pro nejnovější informace o ochraně osobních údajů.

Datum poslední aktualizace: 14.11.2023