Vyberte stránku

Stavební projektant České Budějovice – Projekční kancelář

Projekční kancelář Sýkora Projekt vám pomůže s projektováním a realizací staveb pro bydlení, obchod, průmysl, výrobu a zemědělskou činnost. Na t trhu se pohybujeme již přes 15 let, za tu dobu jsme vypracovaly řadu projektů, část z nich si můžete prohlédnout v našich referencích.

Cílem naší projekční kanceláře je klienta provést celým procesem od předprojektové přípravy až k užívání stavby. Kromě toho vám pomůžeme s výběrem pozemku, návrhem domu (a to včetně odhadů) a samozřejmě i se zpracováním studií. Hlavním pilířem práce projektové kanceláře Sýkora Projekt je zpracování projektových dokumentací, vyřízení povolení stavby a dozorování staveb. Rádi Vám pomůžeme s výběrovým řízením na zhotovitele stavby, dohledem na celý proces výstavby a na závěr s kolaudací stavby.

Součástí předprojektové a projektové přípravy jsou nejrůznější průzkumy, které vám zařídíme, patří mezi ně např.: geodetické práce, radonový průzkum, hydrogeologický průzkum, akustická měření a akustické studie a další. Spolupracujeme s partnery, se kterými máme letité zkušenosti. 

Projekční kancelář České Budějovice pro stavbu rodinných domů, bytových domů, průmyslových, zemědělských, výrobních staveb a budov občanské vybavenosti
 • Zpracujeme pro vás dokumentací pro územní řízení, stavební povolení a ohlášení staveb
 • Vypracujeme realizačních dokumentaci staveb
 • Získáme pro vás povolení stavby – administrativní činnost
 • Vypracujeme studii staveb –  základní návrh objektů a jejich osazení na pozemek
 • Služby stavebního projektanta pro pomoc při výběru pozemku
 • Zpracování rozpočtů a podkladů pro výběrová řízení
 • Odhady investičních nákladů
 • Zajištění průzkumů a studií nutných pro zpracování projektové dokumentace (radonový průzkum, inženýrsko-geologický průzkum, geodetické zaměření pozemku,  akustické studie, PENB – průkazy energetické náročnosti budov apod..
 • Autorský dozor
 • Zpracování harmonogramů staveb
 • Zajištění podkladů pro kolaudaci stavby

Adresa

Hliník 824
379 01 Třeboň

Telefon

+420 778 110 002

Email

sykora@sykora-projekt.cz